Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice

 

Ivan Barnet, Jitka Mikšová, Vladimír Bláha, Josef Procházka, Robert Tomas, Jana Karenová, Jan Holák