Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny

 

Jana Štěpánková, Miroslav Kobr