Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice

 

Jan Suchý, Jan Rybář