Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín

 

Jan Rybář, Jan Suchý, Elmar Schleiden