Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku

 

Zdeněk Kudrna, Jan Bůžek