Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor

 

Karel Žák, Miroslav Štemprok, František Holub, Ivana Jačková, Jiří Novák, František Veselovský