Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika

 

Ferry Fediuk