Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev

 

Mojmír Eliáš, Helena Eliášová