Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví

 

Petr Drahota, Jiří Dohnal, Zdeněk Jáně, Zdeněk Pertold