Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice

 

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Michal Vachek