Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD

 

Miroslav Bubík, Marie Adamová, Eva Franců, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická