Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní

 

Eva Břízová