Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea Canauculata (J. Sowerby, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev)

 

Bořivoj Záruba

Zprávy o geologických výzkumech 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 50–51
Mapové listy: Nymburk (13-14)

Celý článek (PDF, 0.09 MB)