Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4

 

Zbyněk Šimůnek, Milan Libertín