Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí

 

Radek Mikuláš