Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova

 

Radek Mikuláš