Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve

 

Boris Ekrt