Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice

 

Milan Matolín, Ján Senčák, Jana Štěpánková