Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice

 

Ivan Barnet, Jitka Mikšová, Josef Procházka, Robert Tomas, Jana Karenová, Vladimír Bláha, Jan Holák