Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu

 

Ondřej Zeman, Jiří Bruthans