Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny

 

Jan Čurda