Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve

 

Radek Mikuláš, Zdeněk Dvořák