Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu

 

Jan Pašava, Emil Jelínek