Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti

 

Miroslav Štemprok, Marta Chlupáčová, František Holub, Jiří Novák, Miloš Lang, Edvín Pivec