Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří

 

Lubomír Maštera, Jiří Otava