Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)

 

Eva Břízová