Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky

 

Zdeňka Petáková, Mojmír Eliáš

Zprávy o geologických výzkumech 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 122–122

Celý článek (PDF, 0.03 MB)