Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998

 

Pavla Petrová, Zdeněk Novák, Pavel Havlíček