Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín

 

Eva Břízová, Pavel Havlíček, Bedřich Mlčoch