Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)

 

Libuše Smolíková, Pavel Havlíček