Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)

 

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková