Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku

 

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková