Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie

 

Antonín Zeman, Václav Suchý