Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu

 

Stanislav Vrána, Vojtěch Janoušek