Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem

 

Radek Mikuláš