Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998

 

Miroslav Bubík, Lilian Švábenická