Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem

 

Radek Mikuláš

Zprávy o geologických výzkumech 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 62–63
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 0.08 MB)