Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam

 

Petr Kraft, Jaroslav Kraft, Oldřich Fatka, Rudolf Seidl