Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu

 

Ferry Fediuk