Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic

 

Ferry Fediuk