Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně

 

Petr Budil