Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova

 

Jan Čurda