Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998

 

Pavla Petrová, Zdeněk Novák, Pavel Čtyroký