Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérně geologické, sedimentologícké a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín

 

Pavel Havlíček, Slavomír Nehyba