Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)

 

Jiří Žítt, Čestmír Nekovařík, Lenka Hradecká, Bořivoj Záruba