Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrologie valounu granulitových hornin v lulečském slepenci v lomu Luleč

 

Stanislav Vrána, Milan Novák