Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)

 

Radek Mikuláš