Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)

 

Andreas May, Jindřich Hladil