Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi

 

Martin Kříha, Petr Budil