Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem

 

Jaroslav Dvořák, Lubomír Maštera